Wie zijn we?

Wij zijn een aantal personen die zelf actief zijn in de landbouwsector en de agribusiness. Omdat we merkten dat er nood was aan een neutrale, onafhankelijke netwerkorganisatie, zijn we bij elkaar gekomen en hebben er onze schouders onder gezet. 

De stichtende leden zijn:

Schuiven naar boven